ამონაბეჭდი

კანონიერი წარმომადგენელი

 • ᲨᲞᲡ ᲒᲞᲠ
 • აგლაძის ქუჩა 15,
 • 0154, თბილისი, GE.
 • ტელეფონი: +995 579 108 828
 • ინტერნეტი: https://gpr.ge/
 • ელ-ფოსტა: https://gpr.ge/contacts/
 • ს/კ: 426540335

შიგთავსზე პასუხისმგებელი

 • ᲨᲞᲡ ᲒᲞᲠ
 • აგლაძის ქუჩა 15,
 • 0154, თბილისი, GE.
 • ტელეფონი: +995 579 108 828
 • ინტერნეტი: https://gpr.ge/
 • ელ-ფოსტა: https://gpr.ge/contacts/
 • ს/კ: 426540335

განმხორციელებელი

 • ᲨᲞᲡ ᲒᲞᲠ
 • აგლაძის ქუჩა 15,
 • 0154, თბილისი, GE.
 • ტელეფონი: +995 579 108 828
 • ინტერნეტი: https://gpr.ge/
 • ელ-ფოსტა: https://gpr.ge/contacts/
 • ს/კ: 426540335

საიტთან ურთიერთმოქმედების გასაუმჯობესებლად ვიყენებთ ქუქი ფაილებს. ამ საიტის მონახულების გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით ქუქი ფაილების გამოყენებას.