საიტის SEO ოპტიმიზაცია

საიტის SEO ოპტიმიზაცია და ხელშეწყობა, რეგულარული მონიტორინგი, მაღალ სიხშირითნი საძიებლო მოთხოვნების დანერგვა ინდექსაციის გასაზრდელად, მხოლოდ ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით.

 • რეგულარული მონიტორინგი;
 • პროექტის სტრუქტურის შემუშავება და ცვლილებების შეტანა;
 • საჭირო სკრიპტების დამატება;
 • კონკურენტ საიტების ანალიზი;
 • SEO ოპტიმიზაცია;
 • ხელშეწყობა საძიებო სისტემებში;
 • უკვე არსებული ტექსტების რედაქტირება;
 • საჭიროებისამებრ ახალი უნიკალური ტექსტების დამატება;
 • მაღალ სიხშირიანი საკვანძო სიტყვების დამატება ინდექსაციის გასაზრდელად;
 • საძიებო (xml) რუკის შექმნა;
 • რეკლამა თემატიკურ პორტალებზე;
 • რეკლამა საძიებო სისტემებში.
 • ეკონომ პაკეტი
 • 499 თვეში
 • ძრავის განახლება
 • რჩევები საიტის გაუმჯობისებისთვის
 • ანალიტიკური მრიცხველების ინტეგრაცია
 • პორტირება
 • ყოველთვიური სარეზერვო ასლი
 • ტექნიკური მხარდაჭერა
 • სრული დიაგნოსტიკა
 • სტრუქტურული ოპტიმიზაცია
 • სიჩქარის ოპტიმიზაცია
 • მონიტორინგი
 • ინფორმაციის რედაქტირება/დამატება
 • სეო ოპტიმიზაცია
 • საიტის უსაფრთხოება
 • ბაზრის მოკვლევა
 • კონკურენტების ანალიზი
 • ტექსტების რედაქტირება
 • ფოტო/ვიდეო მასალების დამუშავება
 • სემანტიკური ბირთვის შემუშავება
 • ინდექსაცია საძიებო სისტემებში
 • სტანდარტ პაკეტი
 • 599 თვეში
 • ძრავის განახლება
 • რჩევები საიტის გაუმჯობისებისთვის
 • ანალიტიკური მრიცხველების ინტეგრაცია
 • პორტირება
 • ყოველთვიური სარეზერვო ასლი
 • ტექნიკური მხარდაჭერა
 • სრული დიაგნოსტიკა
 • სტრუქტურული ოპტიმიზაცია
 • სიჩქარის ოპტიმიზაცია
 • მონიტორინგი
 • ინფორმაციის რედაქტირება/დამატება
 • სეო ოპტიმიზაცია
 • საიტის უსაფრთხოება
 • ბაზრის მოკვლევა
 • კონკურენტების ანალიზი
 • ტექსტების რედაქტირება
 • ფოტო/ვიდეო მასალების დამუშავება
 • სემანტიკური ბირთვის შემუშავება
 • ინდექსაცია საძიებო სისტემებში
 • ვიპ პაკეტი
 • 1499 თვეში
 • ძრავის განახლება
 • რჩევები საიტის გაუმჯობისებისთვის
 • ანალიტიკური მრიცხველების ინტეგრაცია
 • პორტირება
 • ყოველთვიური სარეზერვო ასლი
 • ტექნიკური მხარდაჭერა
 • სრული დიაგნოსტიკა
 • სტრუქტურული ოპტიმიზაცია
 • სიჩქარის ოპტიმიზაცია
 • მონიტორინგი
 • ინფორმაციის რედაქტირება/დამატება
 • სეო ოპტიმიზაცია
 • საიტის უსაფრთხოება
 • ბაზრის მოკვლევა
 • კონკურენტების ანალიზი
 • ტექსტების რედაქტირება
 • ფოტო/ვიდეო მასალების დამუშავება
 • სემანტიკური ბირთვის შემუშავება
 • ინდექსაცია საძიებო სისტემებში
 • ვიპ + მარკეტინგი
 • 1999 -დან თვეში
 • ძრავის განახლება
 • რჩევები საიტის გაუმჯობისებისთვის
 • ანალიტიკური მრიცხველების ინტეგრაცია
 • პორტირება
 • ყოველთვიური სარეზერვო ასლი
 • ტექნიკური მხარდაჭერა
 • სრული დიაგნოსტიკა
 • სტრუქტურული ოპტიმიზაცია
 • სიჩქარის ოპტიმიზაცია
 • მონიტორინგი
 • ინფორმაციის რედაქტირება/დამატება
 • სეო ოპტიმიზაცია
 • საიტის უსაფრთხოება
 • ბაზრის მოკვლევა
 • კონკურენტების ანალიზი
 • ტექსტების რედაქტირება
 • ფოტო/ვიდეო მასალების დამუშავება
 • სემანტიკური ბირთვის შემუშავება
 • ინდექსაცია საძიებო სისტემებში

საიტთან ურთიერთმოქმედების გასაუმჯობესებლად ვიყენებთ ქუქი ფაილებს. ამ საიტის მონახულების გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით ქუქი ფაილების გამოყენებას.